Tantrická masáž pre mladých ako rituál zasvätenia do intímneho života

Pamätáte si ešte na prvé intímne chvíľky s človekom opačného pohlavia? Pre niektorých sú tieto chvíle milou spomienkou, pre mnohých však dobou plnou neistoty a úpornej snahy o pochopenie druhého pohlavia. Rad dospelých hovorí, že tajomstvo svojho tela začali objavovať až mnoho rokov potom, čo začali so sexuálnym životom. K naozajstnej uvoľnenosti a prežívania rozkoše často vedie strastiplná cesta plná hľadania vzťahu k svojmu telu a mnohokrát aj nepríjemných zážitkov. V školách sa možno preberú pohlavné choroby, ale ako zaobchádzať so svojím telom a telom toho druhého, to už dospievajúcich  nikto nenaučí. Rad mladých mužov to rieši sledovaním porna či rituálne návštevou bordelu (kam ich vezme dobrý strýko alebo bratranec). Mladé dievčatá zase hľadajú vzťahy so staršími partnermi, od ktorých sa môžu niečo naučiť. Návšteva bordelu a sledovanie porna, však často vedie k mylnému poňatiu vlastnej sexuality, nepochopenie ženských, fyzických ani psychických potrieb, strate sexuálnej intimity a akémusi odcudzeniu a zdevalvovaniu pohľadu na sex vôbec. Kde sa však majú mladí naučiť plnohodnotnému vnímaniu sexuality, keď hoci je dnešná spoločnosť sexu plná , a o intimite či rešpekte sa akosi nehovorí. Mnoho mladých mužov sníva o tom, že budú do sexuálneho života uvedení zrelou, skúsenou ženou, ktorá im bude sprievodkyňou aj trpezlivou učiteľkou, ale toto šťastie majú len niektorí. Nejde tu o zvrhlosť, ani nemiestne fantázie! Rituálne zasvätenie do sexuality je však známe už z dôb matriarchátu, kedy zrelé ženy pri sviatkoch plodnosti učili mladých mužov sexuálnym zručnostiam i umeniu, ako potešiť ženu a otvárali im tak bránu k plnohodnotnému sexuálnemu životu a vzťahovej intimite s ich budúcou partnerkou. Tantrická masáž, čerpajúca z predkresťanskej spirituality, vykonávaná s úctou, prijatím a pochopením sa tak môže stať náhradou tohto starobylého rituálu sexuálneho zasvätenia. Mladí muži pri nej zažijú rešpektujúce, vzrušujúce, uvoľňujúce aj objavné dotyky, ktoré im otvoria dvere k vlastným tantrickým skúsenostiam, prebudia v nich fantáziu a chuť experimentovať a akosi nevdojak im umožní ucítiť posvätnosť dnešnou dobou tak zneužitá sexualita. Zážitok tantrickéj masáže sa tak môže stať pokladnicou inšpirácie, z ktorej bude mladý muž čerpať ešte dlhú dobu po svojej prvej masáži.

Tantrická masáž pozitívne ovplyvní vývoj dospievajúceho jedinca.